Objektif Penubuhan

Membina satu masyarakat yang berbudaya menyimpan, melabur, berjimat-cermat dan menggunakan pinjaman dengan bijak, untuk meningkatkan ekonomi anggota bagi membantu kestabilan sosial sebagai salah satu asas pembangunan.

No announcement available or all announcement expired.