Makluman Pemulangan Potongan Pembiayaan Bagi Gaji Jun 2020.

Pemulangan semula baki potongan gaji secara auto-refund bagi pinjaman/pembiayaan KOOPJB yang telah di potong melalui biro – Angkasa bagi gaji bulan JUN 2020.