Kursus Asas Anggota Lembaga Koperasi

11 Januari 2020 : Koperasi Pegawai Kerajaan Daerah Johor Bahru Berhad telah menganjurkan sebuah Kursus kepada anggota – anggota Koperasi berkenaan asas menjadi Anggota Lembaga Koperasi. Kursus yang dihadiri seramai 6 orang anggota koperasi.

Objektif kursus tersebut adalah untuk memperkenalkan kepada semua anggota KOOPJB berkenaan pengenalan Pentadbiran Koperasi, Pengurusan Kewangan dan Pelantikan & Fungsi ALK.