Pertandingan Mereka Cipta Logo Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis KPKDJBB

PENGENALAN PUSAT PERKHIDMATAN KESIHATAN HEMODIALISIS KPKDJBB SDN BHD

Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis KPKDJBB Sdn. Bhd yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah anak syarikat kepada Koperasi Pegawai Kerajaan Daerah Johor Bahru Berhad . Satu gerakan Jawatankuasa telah diwujudkan bagi memastikan Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis ini beroperasi dan telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk membuka Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis yang akan beroperasi di alamat NO : 1 & 3 , JALAN KEBUDAYAAN 1 , TAMAN UNIVERSITI , 81300 SKUDAI , JOHOR DARUL TAKZIM. Penubuhan ini yang bertujuan untuk menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis khususnya kepada penjawat awam dan masyarakat umum di kawasan Johor Bahru sebagai salah satu inisiatif memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat.

Koperasi menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dengan kewujudan Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis KPKDJBB bagi memenuhi keperluan pesakit buah pinggang yang semakin meningkat setiap tahun di Malaysia terutamanya di kalangan penjawat awam, anggota / keluarga koperasi dan masyarakat .

Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis KPKDJBB Sdn. Bhd mengalu – alukan pesakit – pesakit buah pinggang menyokong penuh untuk pembukaan Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis KPKDJBB dengan menghubungi Kumpulan Gerakan kami iaitu Pengerusi Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis KPKDJBB kami iaitu; Rashidah binti Md. Taib di talian 013-769 3244 atau Norhafizah binti Zakaria (Setiausaha Jawatankuasa) di talian 012–7307871 / Norsida binti Amdzah (016-731 2559) atau Urusetia Azian binti Dahlan ( 011-2117 7282) / Harlina binti Md. Aris (010-653 9596/017-638 3426)

Tujuan pertandingan ini juga di adakan adalah bagi membolehkan masyarakat daripada pelbagai latarbelakang melibatkan diri dalam proses pembukaan Pusat Perkhidmatan Kesihatan Hemodialisis dengan menawarkan hadiah sebanyak RM1,000.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ribu Sahaja), serta piala dan sijil penghargaan kepada Pemenang.